Tin News

Tag Archives: trung tam du hoc

Chương trình Anh ngữ chuyên sâu

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHUYÊN SÂU Chương trình phổ biến nhất của chúng tôi, Chương Trình Anh ngữ Chuyên sâu bao gồm 30 bài học được giảng dạy mỗi tuần bởi các giáo viên bản xứ giàu kinh nghiệm. Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu là 1 cách tiếp cận tiếng Anh toàn diện. Trong 1 ngày, bạn sẽ được học 3 ... Read More »